START-UP VISA CANADA

ĐIỀU KIỆN ĐƯƠNG ĐƠN:

 • Ứng viên sở hữu kinh nghiệm chuyên môn về các lĩnh vực như: quản trị, kế toán, marketing,...“Ưu tiên ngành IT, công nghệ.”
 • Phải chứng minh đương đơn là doanh nhân ý tưởng kinh doanh sáng tạo và được Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp chấp thuận.
 • Ngoại ngữ: CLB5 tương đương IELTS general 5.0 (Đọc: 4.0, Viết: 5.0, Nghe: 5.0, Nói: 5.0)
 • Tài chính: Chứng minh được có đủ tài chính để đầu tư và ổn định cuộc sống tại Canada cho cả gia đình (1 gia đình 4 người cơ bản ~24,000CAD)

 

LỘ TRÌNH ĐỊNH CƯ (TỪ 14 - 18 THÁNG)

 • Thẩm định hồ sơ và lên ý tưởng, kế hoạch kinh doanh: 1 tháng
 • Nộp kế hoạch kinh doanh và phỏng vấn để xin chấp thuận của Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp
 • Được Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp chấp thuận và cấp thư bảo trợ để xin WP: 1 tháng
 • Nhận Work Permit và đến Canada vận hành Doanh nghiệp trong: 12 tháng
 • Xin tư cách Thường Trú Nhân: 12-18 tháng

 

ƯU ĐIỂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 • Thời gian thụ lý nhanh 12-18 tháng
 • Tài sản chứng minh thấp
 • Nhận được PR cho cả gia đình không phụ thuộc vào kết quả Kinh doanh
 • Có thể chọn kinh doanh và sinh sống mọi nơi ở Canada, được hưởng mức thuế suất và chi phí kinh doanh thấp tại Canada