Trang chủCộng Đồng CCG

PHÁT TRIỂN VÌ CỘNG ĐỒNG

Không chỉ đơn thuần là đơn vị tư vấn, mỗi giá trị và kết quả mà CCG Business Consulting Services đem lại luôn chứa đựng những cam kết hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tháo gỡ rào cản địa lý, ngôn ngữ, văn hóa. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn nỗ lực tạo cơ hội cho các doanh nghiệp và doanh nhân Việt tiếp cận với các phương thức đầu tư, cùng nhau trau dồi kiến thức kinh doanh, hội nhập và phát triển tại Canada.