THƯỜNG TRÚ CANADA 2024 - NHỮNG ĐIỀU SINH VIÊN QUỐC TẾ CẦN BIẾT

Du học2024-07-10 04:37:21

Năm 2024 này, chúng ta chứng kiến ​​nhiều thay đổi đáng kể làm ảnh hưởng đến bối cảnh du học tại Canada của sinh viên nước ngoài. Những thay đổi này giúp làm rõ về việc các sinh viên tại Canada không đảm bảo được thường trú (PR) như những năm trước đây.

Trong khi Canada cung cấp nhiều con đường để làm việc và thậm chí định cư lâu dài tại quốc gia này sau khi tốt nghiệp, thì điều này vẫn chưa hẳn là điều chắc chắn, đặc biệt là khi xem xét các ưu tiên nhập cư của Canada.

Tại sao quyền thường trú không được đảm bảo cho sinh viên quốc tế?

Sinh viên quốc tế tốt nghiệp từ một Cơ sở giáo dục được chỉ định (DLI) tại Canada vẫn phải vượt qua nhiều rào cản trước khi có được thường trú nhân tại Canada, ngay cả khi họ là ứng viên tốt.

Đầu tiên, sinh viên tốt nghiệp thường phải tích lũy kinh nghiệm làm việc để đủ điều kiện tham gia nhiều chương trình PR kinh tế—thường là thông qua việc xin Giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp (PGWP), cho phép sinh viên tốt nghiệp làm việc cho hầu hết các nhà tuyển dụng trong hầu hết các ngành, ở bất kỳ đâu tại Canada. PGWP thường được cấp tương ứng với thời lượng học mà sinh viên đã thực hiện—tuy nhiên, có thể có những thay đổi mới đối với chương trình này.

Sau khi xây dựng đủ điều kiện, những sinh viên tốt nghiệp muốn ở lại Canada vĩnh viễn phải nộp đơn xin chương trình PR có liên quan. Thông thường, những sinh viên tốt nghiệp quốc tế sẽ nộp đơn xin chương trình Canadian Experience Class (CEC), trong hệ thống Express Entry —một luồng PR dành cho những người có trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc tại Canada. Tuy nhiên, những sinh viên tốt nghiệp cũng có thể thấy mình đủ điều kiện để tham gia các tuyến khác, chẳng hạn như Chương trình đề cử của tỉnh (PNP) trong tỉnh hoặc lãnh thổ cư trú của họ. Một số luồng PNP thậm chí còn nhắm đến những sinh viên tốt nghiệp quốc tế ngay sau khi tốt nghiệp.

Quá trình chuyển đổi có vẻ đơn giản này sang PR thường phải chờ đợi, và hiện có hệ thống ưu tiên theo nhu cầu nhân khẩu học và thị trường lao động của Canada. Ví dụ, hệ thống Express Entry gần đây đã bắt đầu kết hợp hệ thống lựa chọn theo danh mục ; nhấn mạnh vào các ứng viên có khả năng nói tiếng Pháp và/hoặc kinh nghiệm chuyên môn trong một trong năm lĩnh vực có nhu cầu cao—cấp cho họ quyền lựa chọn ưu tiên cho PR. Điều này có nghĩa là hệ thống nhập cư liên bang của Canada hiện có thể ưu tiên các ứng viên phù hợp với các danh mục này thay vì những ứng viên có điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) cao hơn. Có thể thấy động lực tương tự trong nhiều luồng PNP khác nhau, trong đó những người có kinh nghiệm chuyên môn được săn đón, đặc điểm nhân khẩu học và thậm chí là gia đình trong tỉnh/lãnh thổ có thể nhận được trạng thái PR so với những người chỉ có điểm xếp hạng cao.

Những yếutố này có thể gây bất lợi cho sinh viên quốc tế trong nỗ lực xin PR. Sinh viên quốc tế thường bị ràng buộc bởi thời hạn PGWP của mình để được ở lại Canada. Nếu sinh viên quốc tế không xin được PR trong thời hạn PGWP có hiệu lực—và không thể xin được tình trạng cư trú tạm thời mới —họ sẽ phải rời khỏi Canada. Mặc dù hồ sơ Express Entry của họ vẫn có hiệu lực nếu họ vẫn đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện của chương trình, nhưng điều này có thể đặt ra thêm một rào cản nữa đối với sinh viên quốc tế muốn ở lại Canada.

Sinh viên có thể làm gì để đạt được PR tốt nhất?

Trong khi những điều trên vẫn đúng, sinh viên quốc tế tốt nghiệp từ các DLI của Canada vẫn tiếp tục là một trong những ứng cử viên mạnh nhất cho mục đích nhập cư Canada. Một trong những điều tốt nhất mà sinh viên quốc tế có thể làm để tối đa hóa điều kiện đủ tư cách xin PR là xem xét kỹ lưỡng kinh nghiệm chuyên môn theo nhu cầu và/hoặc khả năng phát triển ngôn ngữ mà chính phủ coi trọng ở những người mới đến.

Ví dụ, theo quy trình tuyển chọn dựa trên hạng mục của Chương trình Nhập cảnh Nhanh , các ứng viên đáp ứng bất kỳ định nghĩa nào sau đây đều có thể được ưu tiên nhận PR—ít chú trọng hơn đến điểm CRS của họ:

Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe;

Chuyên gia STEM;

Chuyên gia thương mại;

Chuyên gia vận tải;

Các chuyên gia nông nghiệp và nông sản thực phẩm; và

Những người có trình độ chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB) ở mức 7 trong mọi khía cạnh của tiếng Pháp.

Sinh viên quốc tế theo đuổi chương trình PR có thể tận dụng tối đa cơ hội của mình theo một trong những hạng mục này để tăng thêm cơ hội nhận được PR.

Ngoài việc xem xét hệ thống liên bang, sinh viên quốc tế cũng có thể tìm hiểu về điều kiện đủ của các chương trình cấp tỉnh địa phương của họ—ví dụ như Chương trình Trải nghiệm Quebec (PEQ) tại Quebec. Sau đây là một số chương trình dành cho sinh viên quốc tế tốt nghiệp ở các tỉnh khác nhau:

Alberta

Luồng Doanh nhân sau đại học;

Luồng Doanh nhân tốt nghiệp nước ngoài; và

Luồng Cơ hội Alberta;

British Columbia

Thể loại Tốt nghiệp quốc tế; và

Thể loại sau đại học quốc tế.

Manitoba

Lộ trình trải nghiệm làm việc tại Manitoba;

Con đường tuyển dụng trực tiếp của nhà tuyển dụng;

Luồng Giáo dục Quốc tế; và

Lộ trình thực tập sau đại học.

Newfoundland và Labrador

Thể loại Tốt nghiệp quốc tế; và

Hạng mục Doanh nhân tốt nghiệp quốc tế,

Nova Scotia

Luồng sau đại học quốc tế theo nhu cầu; và

Chương trình Doanh nhân quốc tế sau đại học.

Ontario

Hạng mục Vốn con người;

Thể loại Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ; và

Thể loại Việc làm do nhà tuyển dụng cung cấp.

Saskatchewan

Hạng mục Trải nghiệm Saskatchewan—Tiểu hạng mục Sinh viên; và

Hạng mục Doanh nhân tốt nghiệp quốc tế.