CANADA CẤP THƯ MỜI ĐĂNG KÝ TRONG ĐỢT RÚT THĂM EXPRESS ENTRY ĐẦU TIÊN CỦA THÁNG 7

Tin Tức Di Dân2024-07-03 14:04:20

Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã cấp thư mời đăng ký (ITA) trong đợt rút thăm Express Entry gần đây nhất.

Bộ đã cáp 920 ITA trong đợt rút thăm của Chương trình Đề cử cấp Tỉnh (PNP).

Các ứng viên yêu cầu điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) tối thiểu là 739 để được xem xét.

Đợt rút thăm hôm nay diễn ra sau ba đợt rút thăm theo chương trình cụ thể trong tháng qua. Gần đây nhất, IRCC đã mời 1.499 ứng viên trong một đợt rút thăm khác chỉ dành cho PNP vào ngày 19 tháng 6. Họ cần điểm CRS tối thiểu là 663.

Ngoài ra còn có một đợt rút thăm chỉ dành cho PNP vào ngày 30 tháng 5 đã mời 2.985 ứng viên Express Entry. Đây là đợt rút thăm đầu tiên như vậy và là đợt rút thăm cụ thể theo chương trình đầu tiên, kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2023. Một đợt rút thăm khác vào ngày 31 tháng 5 đã mời 3.000 ứng viên từ Lao động có kinh nghiệm Canada (CEC).

Các đợt rút thăm theo chương trình cụ thể chỉ xem xét các ứng cử viên trong danh sách Express Entry đã nộp đơn thông qua chương trình Express Entry như CEC, Chương trình Lao động có tay nghề liên bang (FSWP) hoặc Chương trình Thợ có tay nghề liên bang (FSTP). Trong trường hợp rút thăm chỉ dành cho PNP, các ứng viên chỉ được xem xét nếu họ đã được đề cử thành công thông qua dòng PNP liên kết Express Entry, một quá trình được gọi là đề cử nâng cao.

Cho đến gần đây, loại hình rút thăm này đã không diễn ra kể từ khi áp dụng các đợt rút thăm lựa chọn theo danh mục vào tháng 5 năm 2023. Tuy nhiên, kể từ tháng 1 năm nay, IRCC đã nỗ lực để ổn định mức độ cao của dân tạm trú ở Canada. Một phương pháp để làm như vậy là cấp cho những người tạm trú, những người ở Canada có giấy phép làm việc hoặc học tập hoặc thị thực du lịch, nhiều lựa chọn hơn để trở thành thường trú nhân (PR).

Nhiều cư dân tạm thời đã nộp đơn xin thường trú và hiện đang sống ở Canada hoặc có kinh nghiệm sống ở Canada, nộp đơn xin PR thông qua CEC. Điều tương tự cũng đúng với các ứng cử viên trong PNP. Điều này có nghĩa là IRCC có thể đáp ứng mục tiêu hàng năm về “Người lao động có tay nghề cao của Liên bang” (Express Entry) như được nêu trong Kế hoạch cấp độ nhập cư, đồng thời giảm số lượng cư dân tạm thời ở Canada.

Express Entry là gì?

Hệ thống quản lý hồ sơ Express Entry được giới thiệu vào năm 2015 như một cách để IRCC nhắm mục tiêu đến các ứng viên có nhu cầu về vốn nhân lực và xử lý hồ sơ của họ nhanh hơn. Nó giám sát các hồ sơ từ FSWP, FSTP và CEC.

CRS được Express Entry sử dụng xem xét các yếu tố vốn nhân lực như tuổi tác, kinh nghiệm làm việc, nghề nghiệp, khả năng ngôn ngữ và nghề nghiệp để đánh giá khả năng hội đủ điều kiện của ứng viên. Mỗi yếu tố được ấn định một điểm và khi được cộng lại với nhau, các ứng viên sẽ nhận được điểm CRS tổng thể của họ. Điểm CRS của ứng viên càng cao thì khả năng nhận được ITA trong lần rút thăm sắp tới càng cao.

Có một số loại rút thăm Express Entry bao gồm rút thăm theo chương trình cụ thể, rút ​​thăm lựa chọn dựa trên danh mục và rút thăm chung. Các đợt rút thăm chung xem xét tất cả các ứng viên Express Entry bất kể chương trình hoặc nghề nghiệp của họ.

Lựa chọn dựa trên danh mục là gì?

Việc rút thăm lựa chọn dựa trên danh mục đã được giới thiệu vào năm 2023 như một phương pháp để IRCC chọn ra các ứng viên Express Entry có thuộc tính đang được yêu cầu cho lực lượng lao động của Canada hoặc để giúp củng cố nhân khẩu học nói tiếng Pháp trên toàn quốc.

IRCC đã giới thiệu sáu hạng mục ứng viên có thể nhận được ITA:

Nghề chăm sóc sức khỏe

Các ngành nghề về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM)

Thợ trong các nghề như thợ mộc, thợ sửa ống nước và nhà thầu

Nghề vận tải

Nghề nông nghiệp và thực phẩm nông nghiệp

Lưu loát tiếng Pháp

Những đợt rút thăm này không dành riêng cho chương trình và có nhiều khả năng có điểm CRS thấp hơn mức trung bình (khi so sánh với các đợt rút thăm chung).

Nguồn tin: cicnews.com